Internet ten ma się opierać na technologii LTE, zapewniającej szybkość 150 Mb/s. LTE najlepiej działa na częstotliwości ok. 800 MHz. Według umów międzynarodowych do połowy 2015 r. pierwszeństwo w jej wykorzystaniu ma lotnictwo wojskowe dla radionawigacji. Nasze wojsko jest gotowe zrezygnować z tych praw wcześniej.

Ale jest jeszcze spadek po Układzie Warszawskim. Trzeba się porozumieć z Rosją, bo jej lotnictwo również korzysta z tych częstotliwości.

Bez tego rozpoczynanie przetargów na LTE byłoby przedwczesne.