"Zakładamy, że deficyt budżetowy w przyszłym roku będzie niższy niż 37 mld zł, które zostało zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa" - powiedziało PAP źródło.

"Nie ma na razie jeszcze dokładnych wyliczeń, projekt budżetu powinien trafić na Radę Ministrów do połowy maja. W projekcie budżetu nie będzie planowanego wykonania budżetu za 2011 roku" - dodało.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2011-2014 dochody budżetu w 2012 r. wyniosą maksymalnie 292,7 mld zł. Z kolei wydatki budżetowe państwa w 2012 r. nie będą mogły być wyższe niż 329,6 mld zł.

Rząd na początku kwietnia przyjął założenia makroekonomiczne do konstrukcji budżetu

Rząd na początku kwietnia przyjął założenia makroekonomiczne do konstrukcji budżetu: PKB w ujęciu realnym ma wzrosnąć o 4,0 proc., a w cenach bieżących wynieść 1.619,1 mld zł.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany jest na poziomie 2,8 proc., a stopa bezrobocia na koniec 2012 r. ma wynieść 10 proc.

Zgodnie z założeniami płace w sferze budżetowej w przyszłym roku zostaną zamrożone.