Leasing to produkt stworzony z myślą nie tylko o firmach o ugruntowanej pozycji rynkowej, ale i tych z krótszym stażem. Firmy leasingowe proponują im uproszczoną procedurę.
Istota samej uproszczonej procedury uzyskania leasingu polega na zaoferowaniu klientowi finansowania środka trwałego, przy jednoczesnym skróceniu do minimum czasu akceptacji oraz listy wymaganych dokumentów.
Firma leasingowa godzi się zawrzeć umowę na dany przedmiot na podstawie ograniczonego zasobu informacji. Zakres wymaganych dokumentów zasadniczo różni się od standardowej procedury leasingu. Najczęściej poza dokumentami rejestrowymi firmy oraz dowodami osobistymi reprezentantów firmy wymagają jedynie oświadczenia o dochodach lub dokumentu finansowego za ostatni rok obrotowy. Standardem jest brak konieczności przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US. Pomimo atrakcyjnych wymogów stawianych klientom istnieją również pewnego rodzaju ograniczenia.
Pierwsze ograniczenie to przedmiot leasingu. Najczęściej uproszczona procedura dotyczy atrakcyjnych przedmiotów o relatywnie wysokim popycie rynkowym. Oznacza to, że w jej ramach nie sfinansujemy np. zaawansowanej linii technologicznej, za to bez problemu możemy liczyć na leasing dowolnego samochodu, wózka widłowego, koparko-ładowarki, unitu stomatologicznego bądź innej łatwo zbywalnej na rynku wtórnym maszyny.
Millennium Leasing w ramach swojej oferty akceptuje w procedurze uproszczonej finansowanie różnych produktów dla wielu grup zawodowych. Przykładem może być procedura TEMPO, w ramach której klient może sfinansować samochód osobowy bądź ciężarowy już od 7 proc. opłaty wstępnej, przedstawiając tylko podstawowe dokumenty firmy. Procedura jest na tyle uproszczona i szybka, że klient może otrzymać kluczyki do auta w ciągu 2 – 3 dni.
Podobne procedury oferowane są także klientom w zakresie finansowania różnego rodzaju maszyn. Przy minimalnym wkładzie własnym (od 5 proc.) Millennium Leasing oferuje finansowanie maszyn i urządzeń medycznych, od 10 proc. prostych maszyn budowlanych, takich jak minikoparki czy koparko-ładowarki, lub od 20 proc. wkładu własnego w przypadku pozostałych maszyn produkcyjnych.
Drugim ograniczeniem jest wartość przedmiotu i łączna wartość transakcji. Większe ryzyko finansującego związane z akceptacją transakcji na podstawie ograniczonego zakresu danych powoduje, że finansujący jest skłonny angażować się w takie transakcje z jednym klientem do określonego limitu. W obecnie spotykanych na rynku procedurach klienci mogą liczyć, zależnie od rodzaju przedmiotu, na zaangażowanie się firm leasingowych do kwoty ok. 800 tys. zł i ceny jednostkowej przedmiotu do 100 tys. euro, jeżeli dysponują tylko podstawowymi informacjami o firmie.
Kolejnym ograniczeniem jest wysokość opłaty wstępnej. Głównymi czynnikami wpływającymi na jej wielkość jest rodzaj leasingowanego przedmiotu i okres działalności klienta. Najłatwiej jest oczywiście z samochodami. Tutaj z reguły od klientów pobierana jest niewielka opłata wstępna, a okres prowadzenia firmy często nie jest brany pod uwagę. Dlatego stali i dobrzy klienci, współpracujący z finansującym przez dłuższy czas, mogą liczyć na warunki finansowania bez wkładu własnego, jak np. w procedurze TEMPO 0 dla klientów Banku Millennium i Millennium Leasing.
W przypadku maszyn sytuacja wygląda nieco inaczej. Najczęściej opłaty wstępne zaczynają się od 10 proc. lub 20 proc. i rosną w przypadku krótkiego okresu działalności, jednocześnie dając możliwość otrzymania finansowania również początkującym przedsiębiorcom.

Piotr Gąska

dyrektor departamentu zarządzania produktami, Millennium Leasing