Do tej pory PKP Polskie Linie Kolejowe zarządzające infrastrukturą układały plan remontów na każdy kolejny rok. – Program jest zbilansowany pod względem finansowania. Każda inwestycja, która znalazła się w dokumencie, ma zapewnione środki na realizację – podkreśla Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury ds. kolei.

Program zakłada remonty o wartości 23,95 mld zł (z czego 2,47 mld zł wydano do końca 2010 r.), ale przewidziano też kwotę 8,75 mld zł przeznaczoną na dokończenie modernizacji w 2014 r.

Rządowy program inwestycji na kolei cieszy wykonawców, bo ci liczą na nowe kontrakty. – To dobra wiadomość, bo zapewnia finansowanie, a w ten sposób stabilizuje sytuację – mówi „DGP” Maciej Radziwiłł, prezes Trakcji Polskiej. Obecnie jej portfel zamówień to 2,5 mld zł. W przetargach o wartości 1 mld zł spółka wskazana została jako zwycięzca, ale do podpisania umowy jeszcze nie doszło.

PKP PLK chcą wydać w tym roku na modernizacje blisko 4,8 mld zł. Szef Trakcji Polskiej, który przed rokiem na łamach „DGP” bezbłędnie oszacował wartość inwestycji w 2010 r. – 2,5 mld zł zamiast zapowiadanych 5 mld zł – tym razem uważa, że to realny plan. – Wydatki na modernizacje na pewno zmieszczą się w przedziale 4 – 5 mld zł – mówi Maciej Radziwiłł.

Na realizację programu inwestycji PKP PLK musi pożyczyć z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1 mld euro. Wczoraj Andrzej Massel powiedział dziennikarzom, że Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

Nasi rozmówcy przyznają, że zapewnienie pieniędzy nie oznacza bezproblemowej realizacji wszystkich inwestycji. Piętą achillesową inwestycyjnego programu może się okazać biurokracja. – Dojdzie do opóźnień w wydawaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę – ostrzega Adrian Furgalski, ekspert w branży kolejowej. Z naszych informacji wynika, że doszło już do nich na trasie z Warszawy do Skierniewic oraz na odcinkach linii z Katowic do Rzeszowa. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że dysponuje decyzjami środowiskowymi dla 80 proc. zaplanowanych remontów i 20 – 30 proc. pozwoleń na budowę.

Rząd pracuje także nad kontraktem na utrzymanie linii kolejowych, które obejmą 12 tys. km najważniejszych linii kolejowych. PKP PLK będą otrzymywać wynagrodzenie za utrzymanie torów w określonym standardzie.