Jak poinformował w piątek rzecznik Centrum Realizacji Inwestycji PLK, Robert Kuczyński, w przetargu na nadzór nad robotami wzięło udział 12 firm. Wygrał Kolmen, którego oferta była najtańsza. Podpisanie umowy odsunęło się w czasie, bo inny oferent złożył protest. Teraz, po jego odrzuceniu oraz kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, można podpisać kontrakt. Nastąpi to 29 kwietnia w Warszawie.

Wybór inżyniera kontraktu oznacza, że będzie można rozpocząć modernizację tego ważnego szlaku kolejowego. Pierwszą z czterech umów, składających się na całe przedsięwzięcie, zawarto w końcu listopada zeszłego roku. Prace budowlane obejmą 20-kilometrowy fragment trasy między Sosnowcem Jęzorem a Trzebinią.

To największy od lat kontrakt na modernizację linii kolejowej na terenie woj. śląskiego. W trwającym okresie wydawania środków unijnych 2007-2013 unowocześniony zostanie fragment tej trasy - 58,2 km z Sosnowca Jęzora do Krakowa. Odcinek między Zabrzem a Sosnowcem Jęzorem będzie przebudowywany po 2014 r.

Inwestycja została podzielona na cztery przetargi na zaprojektowanie i wykonanie poszczególnych odcinków trasy. Będą one realizowane równolegle w latach 2011-2014. Trzy z nich to kontrakty na modernizację kolejnych odcinków torów między Sosnowcem Jęzorem a Krakowem Towarowym, czwarty obejmuje sygnalizację na całej tej trasie.

Pierwszy przetarg, na odcinek z Sosnowca Jęzora do Trzebini, wygrało - oferując cenę prawie 300 mln zł - konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Wrocławia z Przedsiębiorstwem Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego Infrakol z Jawora oraz Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa.

Na objętym umową 20,2-kilometrowym odcinku przewidziano budowę łącznie 48,14 km nowych torów, modernizację 5 stacji i przystanków kolejowych, budowę lub przebudowę 26 obiektów inżynieryjnych, likwidację 8 oraz modernizację 3 przejazdów przez tory.

Prace prowadzone będą tak, by dostosować linię do prędkości maksymalnej 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla składów towarowych. Takie parametry umożliwią zwiększenie realnej prędkości (uwzględniającej m.in. postoje na stacjach) między Sosnowcem Jęzorem a Krakowem Towarowym z obecnych 46 do 120 km/h dla pociągów pospiesznych i z 41 do 84 km/h dla osobowych.

Jeśli tylko przewoźnicy po 2014 r. wypuszczą na tory tabor mogący osiągać 160 km/h, przejazd pociągów pospiesznych z Katowic do Krakowa będzie mógł zostać skrócony z obecnych 102 minut do 63 minut, a osobowych - ze 116 do 87 minut. Poprawi się przy tym komfort mieszkańców okolic linii - zostanie ona wyciszona dzięki budowie 16,9 km podłoża antywibracyjnego oraz 15,4 km ekranów akustycznych.

Całe planowane pierwotnie przedsięwzięcie, obejmujące modernizację linii z Zabrza do Krakowa, zostało wpisane na listę podstawową programu operacyjnego "Infrastruktura". Jego koszt oszacowano na ponad 2,49 mld zł, z czego ze środków unijnych miało pochodzić blisko 1,66 mld zł.

Linia E30 jest częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego z Drezna do Kijowa. W Polsce przebiega od granicy z Niemcami w Zgorzelcu, przez Węgliniec, Legnicę, Wrocław, Opole, Kędzierzyn Koźle, Gliwice, Zabrze, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl do Medyki na granicy z Ukrainą.