Niewiele ponad 15 proc. za trzy lata to niezbyt imponujący wynik. Główny powód to duże spadki na giełdzie w roku 2008. – Gdyby wziąć pod uwagę główne giełdowe indeksy w perspektywie trzyletniej, bylibyśmy niewiele powyżej zera, ale wyniki OFE ratowały inwestycje w papiery dłużne – mówi „DGP” Adam Kaldus, zarządzający PKO BP Bankowy.

Allianz liderem

W perspektywie trzyletniej najlepiej z inwestowaniem radził sobie fundusz prowadzony przez towarzystwo emerytalne Allianz. W czasie bessy miał najmniej ze wszystkich OFE akcji w portfelu. Zarobił na inwestycjach 17,41 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się PKO BP Bankowy, Axa i Polsat. Ten ostatni, który akurat w akcje inwestuje najwięcej i w najdłuższej perspektywie – od 1999 r. ma najlepszy z OFE wynik. Startował jak wszyscy z 10 zł za jednostkę rozrachunkową, a teraz jego jednostka kosztuje 34 zł, gdy średnia dla OFE jest o 2,5 – 3 zł niższa. Polsat wypada też najkorzystniej w I kwartale tego roku.

Biorąc pod uwagę wyniki roczne, OFE zarobiły średnio 7,33 proc. Liderem znowu jest Allianz – z wynikiem 8,20 proc. Ale na drugim miejscu znajduje się Aviva, która w perspektywie trzyletniej miała z kolei wynik najgorszy – 13,63.

OFE generalnie inwestują dość podobnie, na co wpływ ma właśnie wyliczana dwa razy w roku trzyletnia stopa zwrotu. Gdyby któryś z funduszy znacząco dobiegał od średniej, towarzystwo emerytalne musiałoby dopłacić klientom z własnych środków. W jedenastoletniej historii OFE zdarzyło się to tylko funduszowi PKO Bankowy.

Ten rok na większym plusie

Zdaniem zarządzających funduszami ten rok powinien być dość dobry. Stopy zwrotu na poziomie 8 – 10 proc. spodziewa się ING. Bardziej sceptyczny jest Adam Kaldus z Bankowego. – Pierwszy kwartał był dość słaby, więc w skali roku spodziewałbym się raczej 7 – 8 proc. – mówi. Decydująca będzie sytuacja na giełdzie.

OFE ponad połowę z 230 mld zł aktywów inwestują w obligacje skarbowe. Kolejne 37 proc. w akcje, a resztę m.in. w obligacje firm i samorządów lokalnych lub bankowe lokaty.

Na rynku działa teraz 14 OFE, trzy lata temu było 15, ale fundusz OFE Skarbiec został przejęty przez Aegon. Choć rynek jest bardzo stabilny, w ostatnich trzech latach aż pięć funduszy zmieniło nazwy: Commercial Union na Aviva, AIG OFE na Amplico OFE, OFE Dom na OFE Warta, a Bankowy OFE na PKO BP Bankowy OFE. ING OFE zrezygnował w nazwie z Nationale Nederlanden. Zmiany właścicielskie mogą nabrać tempa od maja, po wejściu w życie ustawy przewidującej redukcję przekazywanej do funduszy składki.