"W ocenie Pracodawców RP - przedłożone przez ministra finansów założenia do budżetu państwa na 2012 rok - są realne, jeśli chodzi o dynamikę PKB (4 proc.), lecz mogą okazać się zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o dochody budżetu.

W ocenie resortu finansów, dochody budżetu będą rosły w latach 2012-2014 pomimo tego, że wzrost gospodarczy będzie w 2013 i 2014 roku niższy, niż w 2012. Skąd więc taki optymizm urzędników? Być może planowane jest dalsze podnoszenie podatków, co rzeczywiście w krótkim okresie dałoby wyższe wpływy podatkowe, ale w długim hamowało wzrost gospodarczy. Być może podniesiona zostanie ściągalność podatków, ograniczona szara strefa. Jeżeli tak, to chcielibyśmy poznać kroki, które w tym celu mają zostać podjęte. Jednocześnie nadal nie wiemy, jak rząd chce uzdrowić finanse publiczne i tym samym trudno znaleźć uzasadnienie dla przewidywanego obniżania deficytu budżetowego. Jedyny pewnik to taki, że jeśli sytuacja będzie się pogarszać wzrosną obciążenia podatkowe.

W ocenie Pracodawców RP najbliższe kilka lat będzie okresem stabilnego wzrostu gospodarczego. Nadal jednak będzie znacząco niższy, niż przed światowym kryzysem. Okres ten musi być wykorzystany na rzeczywistą poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to prawa pracy i prawa podatkowego.

Pracodawcy RP zgadzają się z autorami planu, że motorem rozwoju gospodarczego będzie konsumpcja. Jednak aby tak było, potrzebne są działania zachęcające do tworzenia miejsc pracy. Póki co mamy do czynienia z ograniczeniem środków Funduszu Pracy".