Oferta publiczna Open Finance obejmowała 24.750.000 akcji, w tym 4.250.000 papierów serii C oraz 20.500.000 akcji sprzedawanych przez Getin Noble Bank.

Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na rozwój, w tym na przejęcie Link4 Life TUnŻ, a później także na ewentualne rozszerzenie profilu o działalność domu maklerskiego, TFI lub zakładu ubezpieczeń majątkowych.

Zysk netto Open Finance w 2010 roku wzrósł do 72,3 mln zł z 65,1 mln zł w 2009 roku. W 2010 roku sprzedaż spółki przekroczyła 13 mld zł, wzrastając r/r o 13,2 proc. W 2010 roku wartość wypłaconych przez spółkę kredytów hipotecznych wynosiła 6,4 mld zł.

Open Finance oferuje doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, produktów inwestycyjnych oraz pomoc przy tworzeniu indywidualnych planów oszczędnościowych. (PAP)

moerb/ pel/ ana/ mki/