Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zamierza przeznaczyć na dywidendę 134,73 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Stanowi to 99,8% zysku za zeszły rok.

"Zarząd Giełdy informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 134.730.120,00 zł, stanowiącej 99,8% zysku netto Spółki za rok 2010" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej prezes Ludwik Sobolewski informował, że spółka może przeznaczyć dla akcjonariuszy nawet 100% ubiegłorocznego zysku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) miała 94,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 100,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 225,63 mln zł wobec 199,50 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 135,04 mln zł zysku netto wobec 90,80 mln zł zysku rok wcześniej.