Profesor Stanisław Gomułka zwycięzcą rankingu Gazety Bankowej na najczęściej cytowanego polskiego ekonomistę. Jest to pierwszy tego typu ranking w Polsce.

Gazeta Bankowa jako pierwsza pokusiła się na ranking autorytetów ekonomicznych - autorów książkowych publikacji naukowych i popularnonaukowych dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Kryterium przyjętym dla stworzenia rankingu, była liczba wszystkich odwołań do prac naukowych poszczególnych ekonomistów w przeciągu ostatnich 3 lat. Zliczone poszczególne ilości odwołań zostały przeliczone na procentowy udział każdego z cytowanych specjalistów nauk ekonomicznych, przy czym przyjęto zaokrąglenie - ekonomiści cytowani mniej niż 10 razy byli cytowani 10 razy, w przedziale od 10 do 20 razy - 20 razy etc. Powyżej 80 odwołań liczono już literalnie liczbę odwołań.

W pierwszej dziesiątce znalazły się ekonomiczne autorytety - wszystkie z tytułami profesorskimi, a są wśród nich m.in.:

- prof. Elżbieta Mączyńska,

- prof. Grzegorz Kołodko,

- prof. Witold Orłowski,

- prof. Leszek Balcerowicz.

Informacja o rankingu dostępna jest na stronie: http://gb.pl/gospodarka/lista/wynik-rankingu-ekonomistow.html.