Kryzys nie spowodował spadku sprzedaży produktów oznaczonych logo Sprawiedliwego Handlu, czyli Fair Trade. Zainteresowanie nimi konsumentów w Polsce wzrasta - uważa Wojciech Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My".

Stowarzyszenie zorganizowało seminarium, warsztaty i projekcje filmów podczas odbywających się od piątku do niedzieli w Targach Kielce targów EcoFamily.

Zięba powiedział, że - chociaż produkty Fair Trade są droższe od innych - ich sprzedaż w Polsce wzrasta, bowiem wzrasta świadomość konsumentów. Osoby, które kupują produkty Sprawiedliwego Handlu cenią wartości etyczne i wysoką jakość. Wśród kupujących są przede wszystkim emeryci i studenci. Według niego na Zachodzie zainteresowanie produktami Sprawiedliwego Handlu jest ogromne.

Podczas seminarium Zięba mówił o wyzysku robotników na plantacjach bananów np. w Ekwadorze. Robotnicy za pracę po kilkanaście godzin na dobę zarabiają - jak mówił - równowartość jednej trzeciej kosztów żywności. Kobiety zarabiają jeszcze mniej od mężczyzn, masowo zatrudniane są dzieci. Pracownicy nie są chronieni przed szkodliwymi chemikaliami używanymi na plantacjach, nie są ubezpieczeni, nie mają umów o pracę. W przypadku plantacji kawy czy kakao, robotnik zarabia jeszcze mniej - mówił Zięba.

Podkreślił, że robotnicy rolni pracujący na plantacjach bananów Sprawiedliwego Handlu zarabiają sześć razy więcej, co pozwala im posłać dzieci do szkoły. Plantacje te są ekologiczne, a produkcja nie jest nastawiona na maksymalny zysk. Przestrzegane są prawa pracownicze - mówił Zięba.

Przykładem "etycznego" produktu jest kawa z Boliwii

Według niego przykładem "etycznego" produktu jest kawa z Boliwii produkowana w ramach projektu "Kawa zamiast koki" katolickiej diecezji Hildesheim w Niemczech. Długotrwały kryzys na rynku kawy skupowanej od drobnych rolników poniżej kosztów produkcji zmusił wielu z nich do uprawy koki i maku, z których zyski są większe i pewniejsze. Jednym z celów spółdzielni Union Pro Agro jest stworzenie andyjskim Indianom Keczua i Ajmara warunków do tego, by mogli przeżyć z uprawy kawy. Z kolei dochód z etycznej produkcji mango z Filip Fundacja Preda przeznacza na walkę z handlem dziećmi.

Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel to forma pomocy rozwojowej realizowanej z udziałem konsumentów, przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa, na rzecz społeczności drobnych producentów i pracowników z krajów globalnego Południa. Do standardów Fair Trade należą: gwarantowane ceny minimalne, premie na inwestycje rozwojowe dla lokalnych społeczności, przedpłaty i długoterminowe umowy. Wykluczone jest stosowanie procedur niedemokratycznych, dyskryminacja, praca dzieci i niewolnicza oraz niszczenie środowiska.