Ceny żywności na świecie spadły w marcu po ośmiu miesiącach marszu w górę do rekordowego poziomu – wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO.

Indeks cen żywności na świecie, który co miesiąc monitoruje zmiany kosztów żywności, w tym zbóż, mięsa i cukru, osiągnął w marcu poziom 229,8 punktów wobec rekordowego odczytu 236,8 pkt. w lutym. Zawirowania na Bliskim Wschodzie i kataklizmy w Japonii obniżyły popyt na zboże, podcinając ceny. Ale ONZ ostrzegła, że spadek ten jest tylko chwilowy – relacjonuje Bloomberg.

Wysocy przedstawiciele oenzetowskiej agencji powiedzieli Reutersowi, że globalne ceny żywności zaczną znowu rosnąć, kiedy dojdzie do odrodzenia popytu. „Uważamy, że odbicie cen nastąpi w ciągu najbliższych kilku tygodni i już można dostrzec świadczące o tym oznaki” – mówi Concepcion Calpe, starszy ekonomista w FAO.

W takich rejonach, jak Afryka Północna, Bliski Wschód i Japonia doszło do zakłóceń w imporcie zboża przez kluczowych odbiorców. Zboże jest używane nie tylko do bezpośredniej konsumpcji, lecz także na paszę dla zwierząt oraz do produkcji biopaliw i popyt w tym trzech dziedzinach stale na świecie rośnie.Do wyższych cen żywności przyczynia się także droga ropa naftowa, gdyż zwiększa to koszty produkcji artykułów spożywczych oraz dalej podnosi zapotrzebowanie na biopaliwa.