Zgodnie z obowiązującymi przepisami odwołanie zostało wniesione w terminie przewidzianym prawem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem prezesa UOKiK - poinformowała w czwartek rzecznik sieci Plus, Katarzyna Meller.

15 marca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Polkomtel karę w wysokości 130 689 900 zł za "skuteczne uniemożliwienie kontroli". "Spółka nie wydała twardego dysku, opóźniała rozpoczęcie działań kontrolerów, a także przekazała tylko wybrane przez siebie fragmenty dokumentów. Za brak współdziałania podczas kontroli na przedsiębiorcę nałożono karę finansową w wysokości ponad 130 mln zł" - podał wtedy Urząd.

Kontrola została przeprowadzona przez UOKiK w grudniu 2009 r. jednocześnie w siedzibach pięciu spółek: PTC, Polkomtelu, P4, Info TV FM oraz NFI Magna Polonia w ramach postępowania wyjaśniającego, które miało ustalić, czy mogło dojść do zawarcia ograniczającego konkurencję porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej.

UOKiK: Polkomtel uniemożliwiał niezwłoczne rozpoczęcie czynności kontrolnych

Zdaniem Urzędu, Polkomtel uniemożliwiał niezwłoczne rozpoczęcie czynności kontrolnych - pracownicy UOKiK nie mogli rozpocząć ich równocześnie z działaniami w siedzibach innych firm. Kontrolującym opóźniano kontakt z członkami zarządu spółki lub osobami przez nich upoważnionymi, pomimo ich obecności w siedzibie spółki. Wskutek takich działań spółki, niemożliwe było wykorzystanie elementu zaskoczenia, bardzo często warunkującego sukces przeszukania. Opóźnienie rozpoczęcia czynności kontrolnych może bowiem umożliwić firmie zniszczenie dowodów lub ich ukrycie - wyjaśniał UOKiK.

Kolejny zarzut dotyczył nieprzekazania kontrolującym określonych dokumentów dotyczących udziału Polkomtelu w projekcie telewizji mobilnej - spółka przedstawiła jedynie wybrane fragmenty tych dokumentów.

W listopadzie 2010 r. za utrudnianie kontroli UOKiK ukarała także Polską Telefonię Cyfrową, operatora sieci Era. W tym przypadku kara wyniosła 123 mln zł. PTC odwołała się od decyzji do SOKiK. Nadal natomiast trwa postępowanie UOKiK, które ma ustalić, czy doszło do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję dotyczącego usługi telewizji mobilnej.