Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI liczona rok do roku sprzed dwóch miesięcy, który był dostępny ankietowanym w momencie przeprowadzania wywiadu ankietowego, wynosiła 3,8 proc.