Z tego zadłużenie długoterminowe wzrosło do 178.913 mln euro z 174.032 mln euro w III kwartale, a zadłużenie krótkoterminowe spadło do 54.764 z 56.716 mln euro.

Zadłużenie przedsiębiorstw wzrosło do 95.192 mln euro wobec 94.541 mln euro.

Zadłużenie sektora bankowego wzrosło do 50.928 mln euro z 47.684 mln euro.

Zadłużenie rządu i samorządu wzrosło do 82.397 mln euro z 82.172 mln euro.