Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało pod koniec ub.r. Komisję Europejską o zakończeniu procesu sprzedaży części majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie. Leszkiewicz mówił pod koniec stycznia PAP, że do końca marca prezes Agencji Rozwoju Przemysłu musi zamknąć postępowanie kompensacyjne. Taki harmonogram narzuciła nam Komisja Europejska.

Do wierzycieli stoczni Szczecin i Gdynia trafiło do tej pory łącznie 35 mln zł. Wśród nich znajdują się m.in.: Agencja Rozwoju Przemysłu czy należący do Skarbu Państwa Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

"Organy postępowania wykonały wszystkie czynności pozasądowe, które umożliwiają jego zakończenie. A obecny harmonogram działań uzależniony jest tylko od właściwych i niezależnych instytucji sądowych" - powiedział w czwartek wiceminister skarbu.

Zarządca kompensacji Jerzy Sławek mówił na początku marca PAP, że chce podzielić "wstępnie" 456 mln zł wśród wierzycieli stoczni w Gdyni, a 127 mln zł przeznaczyć na spłatę wierzycieli w Szczecinie. Kwota wszystkich wierzytelności w przypadku tych zakładów to odpowiednio: 1 mld 750 mln zł i ok. 1 mld 300 mln zł. Chodzi o zadłużenie m.in. z tytułu zawartych umów, wynikających np. z zakupu materiałów i surowców, czy wobec ZUS.

Komisja Europejska uznała 6 listopada 2008 r., że pomoc publiczna udzielona stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd była nielegalna

Ponadto zarządca kompensacji zapowiadał kolejne wypłaty. "W tej chwili są procedowane w sądach sprzeciwy wierzycieli m.in. do planu podziału środków. Chodzi o kilka zagranicznych podmiotów" - mówił.

Procedury zatwierdzania przez sądy rejonowe złożonych przez zarządcę kompensacji planów podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku obu stoczni trwają od grudnia 2010 r. Na początku marca zarządca kompensacji rozpoczął wypłatę wierzytelności po zatwierdzeniu przez sądy list wierzycieli. "Tym samym proces kompensacji, znalazł się w ostatniej fazie realizacji, związanej z zaspokajaniem wierzycieli" - dodał wiceminister skarbu.

"Biorąc pod uwagę konieczność respektowania niezawisłości sądów, poszanowanie praw wierzycieli, a także przepisy ustawy kompensacyjnej, formalna decyzja właściwego organu o zakończeniu procesu zostanie wydana niezwłocznie po realizacji czynności sądowych związanych z zatwierdzaniem poszczególnych planów podziału, czyli wykonaniem przez zarządcę kompensacji ostatecznego planu podziału. Co oznacza także wypłacenie wierzycielom zgromadzonych w czasie postępowania wszystkich środków finansowych" - zaznaczył.

Komisja Europejska uznała 6 listopada 2008 r., że pomoc publiczna udzielona stoczniom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd była nielegalna. Zgodnie z planem uzgodnionym z KE, podzielony na części majątek obu stoczni został wystawiony na sprzedaż, a pracownicy zwolnieni. Za majątek zakładów w Gdyni i Szczecinie uzyskano odpowiednio: około 416 mln zł i ponad 107 mln zł.