W dniach 16 – 18 maja na Śląsk zjadą eksperci, naukowcy, przedsiębiorcy i politycy z całej Europy. W sumie 4,5 tys. gości z Polski i zagranicy. Organizatorzy zapowiadają, że wiodącym tematem tegorocznej edycji kongresu będzie konkurencyjna gospodarka Europy. Eksperci będą się również spierać o kształt perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Polska musi walczyć o utrzymanie unijnych dotacji na inwestycje w infrastrukturę. Kraje starej Unii walczące ze skutkami kryzysu i tnące wydatki niechętnie wykładają na rozwój krajów takich jak Polska.

Wielkim zainteresowaniem będzie się cieszyć debata o polityce klimatycznej UE i handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. W jego obecnym kształcie polska gospodarka oparta na węglu traci najwięcej. Odbędzie się także dyskusja o kondycji i perspektywach strefy euro. W programie EEC 2011 nie zabraknie debat obejmujących takie dziedziny, jak: kierunki polityki regionalnej Unii, polityka transportowa czy rozwój nauki i rola nowych technologii w rozwoju gospodarczym.

Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i honorowy przewodniczący rady patronackiej kongresu, liczy, że impreza wzbogaci zaplecze intelektualne naszej prezydencji. – Przed nami trudne wyzwania. Europa musi ostatecznie wyzwolić się z kryzysu gospodarczego, a to oznacza inwestowanie w kapitał ludzki, zwiększanie konkurencyjności gospodarek, rozwój innowacyjności – mówi były premier RP.

Na razie udział w III EKG zapowiedzieli m.in. Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, wicepremier Waldemar Pawlak oraz ministrowie: Elżbieta Bieńkowska, Michał Boni, Aleksander Grad i Andrzej Kraszewski. Do Katowic przyjedzie także prezydent Lech Wałęsa.

– Oczy Europy zwrócone są na Polskę, dlatego tak ważna jest merytoryczna debata o najważniejszych problemach europejskiej gospodarki. Kongres będzie do tego najlepszą platformą – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator imprezy, prezes Grupy PTWP SA.

„Dziennik Gazeta Prawna” jest patronem medialnym III Europejskiego Kongresu Gospodarczego.