"W ciągu ostatnich 12 miesięcy najbardziej spadły stawki w Sopocie (5,8%), Szczecinie (4,5%) i Gorzowie Wielkopolskim (4%). W Katowicach, Łodzi i Warszawie mimo wyraźnej przewagi podaży nad popytem ceny ofertowe pozostały praktycznie bez zmian.

W tym czasie wzrosły średnie stawki w Krakowie (2,5%), Opolu (4,4%) i Kielcach (9,6%). Jednak w przypadku dwóch ostatnich miast obraz rzeczywistej skali zmian cen zaburza niewielka podaż ofert i przeważający udział w nich lokali w nowym budownictwie" - czytamy w raporcie.