Jego celem jest ograniczenie zapotrzebowania na energię w firmach poprzez wdrożenie nowych i bardziej energooszczędnych technologii.

Najważniejszą korzyścią dla firm, które w ramach PolSEFF otrzymują finansowanie w postaci kredytu inwestycyjnego bądź leasingu, jest znaczna redukcja kosztów, ponieważ inwestycje zakwalifikowane do programu mają umożliwić zmniejszenie zużycia energii na poziomie minimum 20 proc. w skali roku. Dodatkowo w zależności od kategorii inwestycji i osiąganego wskaźnika efektywności energetycznej beneficjent otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 lub 15 proc. wartości kredytu bądź leasingu za osiągnięty efekt środowiskowy. Oznacza to, że realizując przykładowy projekt wart 1 mln zł, przedsiębiorca otrzyma 100 – 150 tys. zł premii inwestycyjnej. Z jednej strony inwestycja będzie więc tańsza od ceny rynkowej, a dodatkowo w okresie eksploatacji przyniesie oszczędności w postaci mniejszego zużycia energii.

Zakres PolSEFF obejmuje m.in. wymianę maszyn na nowe, zużywające mniej energii, modernizację linii produkcyjnych czy instalację zintegrowanych systemów zarządzania energią. Przykładowe projekty kwalifikujące się do dofinansowania to również wymiana systemów ogrzewania, oświetlenia, instalacja odnawialnych źródeł energii czy zakup bojlerów biomasy do ogrzewania pomieszczeń.

PolSEFF to także program umożliwiający prywatnym firmom przeprowadzanie kompleksowej termomodernizacji nieruchomości (docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i źródeł ciepła) na preferencyjnych warunkach – tu premia inwestycyjna może sięgnąć 15 proc. wartości finansowania.

Do tej pory dofinansowanie takich inwestycji dostępne było jedynie dla spółdzielni mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalna wartość finansowania to równowartość aż 1 mln euro. Co więcej, w ramach programu możliwe jest częściowe finansowanie inwestycji przekraczających tę kwotę w zakresie zgodnym z założeniami PolSEFF.

W odróżnieniu od powszechnie znanych programów unijnych dużym udogodnieniem dla przedsiębiorstw jest niski koszt przygotowania projektu. Pełna dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia inwestycji opracowywana jest bezpłatnie przez konsultanta projektu – specjalistyczną zewnętrzną komórkę wyznaczoną przez EBOiR. Poza tym, przedsiębiorcy zakwalifikowani do PolSEFF mogą liczyć na pełne wsparcie merytoryczne ze strony konsultanta oraz bezpłatne konsultacje na każdym etapie realizacji i wdrożenia inwestycji.

Bank Millennium jest instytucją, która w ramach PolSEFF oferuje przedsiębiorcom finansowanie w formie kredytów i leasingu. Firmy zainteresowane udziałem w programie informują bank o chęci przystąpienia do niego, składając wniosek o finansowanie. Następnie bank wraz z konsultantem dokonuje oceny inwestycji. Pozytywna decyzja powoduje podpisanie umowy o finansowanie, a beneficjent może rozpocząć inwestycję. Po jej wdrożeniu następuje wypłata premii inwestycyjnej za osiągnięty efekt ekologiczny.

Ponieważ jest to nowy, jeszcze mało znany program, w marcu i kwietniu Bank Millennium organizuje cykl ogólnopolskich bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców, podczas których będzie można szczegółowo zapoznać się z charakterystyką PolSEFF (szczegóły na www.bankmillennium.pl, zakładka przedsiębiorstwa).

Piotr Maj

specjalista w departamencie marketingu bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium Fot. Wojciech Górski