WB Electronics jest  producentem zaawansowanych technologicznie produktów elektroniki wojskowej - systemów dowodzenia, łączności i przetwarzania danych. Spółka Radmor prowadzi natomiast działalność w segmencie rynku obronnego związanym z komunikacją. Produkuje i sprzedaje m.in. urządzenia nadawczo-odbiorcze.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.