Wynik odsetkowy grupy wyniósł 584,70 mln zł wobec 421,86 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 159,06 mln zł wobec 149,09 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku bank miał 42,66 mln zł zysku netto wobec 428,67 mln zł straty rok wcześniej.