Łącznie w latach 2009-2010 przebudowano, wyremontowano lub wybudowano ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych. Aktualnie trwa realizacja inwestycji w ramach tegorocznej edycji programu.

"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych" został zaplanowany na trzy lata. Rozpoczął się w 2008 roku i potrwa do 2011 roku. Gminy i powiaty w ramach programu mogły starać się o przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na kolejny rok.

Każdego roku z budżetu państwa na przebudowę dróg lokalnych rząd przeznacza miliard złotych. Inwestycje są finansowane w połowie przez rząd, a w połowie przez samorządy.

O przyznaniu dofinansowania na terenie województwa decydowały komisje, które oceniały wnioski. Następnie wojewodowie przekazywali listy zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji do zatwierdzenia.

Początkowo planowano, że w trzech edycjach programu (lata 2009-2011) powstanie 6 tys. km nowych dróg lokalnych, ostatecznie uda się wybudować aż 8 tys. km. Z nowych dróg lokalnych będą mogli korzystać mieszkańcy 1,5 tys. gmin, powiatów i miast na terenie całego kraju. MSWiA obecnie przygotowuje projekt uchwały w sprawie kontynuacji tego programu na kolejne lata. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

W 2010 r. samorządy zrealizowały 1041 zadań. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 2 mld zł.

W ramach programu w 2010 roku zmodernizowanych (wyremontowanych, przebudowanych lub wybudowanych) zostało:

- 1 238 km dróg gminnych,

- 1 649 km dróg powiatowych,

czyli 2 887 km dróg lokalnych łącznie.

W 2010 roku najwięcej dróg lokalnych wyremontowano bądź wybudowano w następujących województwach:

- mazowieckim - o łącznej długości 330 km (159 km dróg gminnych, 171 km dróg powiatowych),

- pomorskim - o łącznej długości 231 km (49 km dróg gminnych, 182 km dróg powiatowych),

- małopolskim - o łącznej długości 218 km (92 km dróg gminnych, 126 km dróg powiatowych).

Łącznie w latach 2009-2010 w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" wyremontowano lub wybudowano 5 634 km dróg (2 429 km dróg gminnych oraz 3 205 km dróg powiatowych). Całkowita wartość inwestycji w tych latach wyniosła ponad 4 mld zł (około 2 mld zł dotacji z budżetu państwa oraz około 2 mld zł wkładu własnego samorządów).

W dwóch zakończonych edycjach programu w latach 2009-2010 najwięcej dróg lokalnych wybudowano lub zmodernizowano w województwach:

- mazowieckim (558 km),

- łódzkim (467 km),

- świętokrzyskim (466 km),

- podkarpackim (429 km),

- małopolskim (424 km).