Opinie o projekcie dokumentu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" można przesyłać za pomocą specjalnego formularza udostępnionego na stronie MSWiA. Wypełniony formularz należy przekazać do 20 lipca br. na adres korespondencyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz drogą elektroniczną na adres email drogi.konsultacje@mswia.gov.pl. Szczegółowe informacje - pod linkiem: http://mswia.gov.pl/drogi_konsultacje

Nowy etap "schetynówek" został zaplanowany na lata 2012 - 2015. Będzie on kontynuacją programu realizowanego w latach 2008 - 2011. Podobnie jak w latach ubiegłych jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa prac w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Jeszcze we wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przez wojewodów pierwszego naboru wniosków do kolejnej edycji programu przebudowy dróg lokalnych.

W ramach pierwszego etapu "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały w latach 2009-2010 ponad 2,2 tys. lokalnych inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Zadaniami dofinansowanymi w ramach programu zostało objętych łącznie ponad 5,6 tys. km dróg lokalnych, w tym 2,4 tys. km dróg gminnych oraz 3,2 tys. km dróg powiatowych.

W latach 2009-2010 łącznie przebudowano ponad 3,8 tys. km dróg lokalnych (w tym ponad 1,6 tys. km dróg gminnych i ponad 2,2 tys. km dróg powiatowych), wyremontowano ponad 1,3 tys. km dróg (ponad 517 km dróg gminnych i około 807 km dróg powiatowych) oraz wybudowano około 438 km dróg (w tym około 256 km dróg gminnych, około 182 km dróg powiatowych).

W tym okresie najwięcej dróg lokalnych przebudowano w województwach: mazowieckim ponad 486 km dróg, podlaskim ponad 362 km dróg, świętokrzyskim ponad 341 km dróg. Najwięcej dróg gminnych i powiatowych wyremontowano w województwach: małopolskim około 176 km dróg, łódzkim około 162 km dróg, opolskim około 152 km dróg. Ponadto wybudowano nowe drogi gminne i powiatowe w województwach: pomorskim około 154 km dróg, lubelskim ponad 48 km, wielkopolskim około 38 km dróg.

Aktualnie trwa realizacja inwestycji drogowych zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2011 roku.