"Celem rządu jest niższy deficyt budżetowy w 2012 roku niż w 2011 roku" - powiedział.

W 2011 roku rząd zaplanował deficyt na poziomie 40,2 mld zł.

Minister uważa, że wydarzenia w Portugalii mogą zwiększyć zainteresowanie obligacjami w Polsce. Jego zdaniem nawet jeśli perturbacje w Portugalii będą trwały, nie będzie to stanowiło zagrożenia dla strefy euro.

"Dla nas żywotnym interesem narodowym Polski jest stabilność strefy euro. Niemniej jednak wiadomo, że te perturbacje (związane z Portugalią - PAP), nawet gdyby się utrzymywały, nie będą zagrożeniem dla strefy euro. Można sobie wyobrazić, że spowodują większe zainteresowanie obligacjami w Polsce" - powiedział dziennikarzom Rostowski.

Portugalski parlament odrzucił w środę program oszczędnościowy, który jest niezbędny do uzyskania pomocy finansowej UE. Szef portugalskiego rządu, Jose Socrates w środę wieczorem podał się do dymisji. Dymisja została przyjęta przez prezydenta.