"Minister infrastruktury zapewnia, że wszystkie wymogi techniczne (przy budowie gazociągu) zostaną spełnione. I mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych wątpliwości i w pełnym zakresie zostanie utrzymana możliwość operacyjna portu w Szczecinie i w ogóle przepływania statków przez ten obszar, gdzie będzie położony Gazociąg Północny" - powiedział w środę wicepremier w Markowej na Podkarpaciu.

Minister gospodarki przypomniał, że gdyby okazało się, że Nord Stream jest położony za płytko, wówczas może zostać uszkodzony. "Spółka, która go buduje sama deklarowała, że w takim wypadku zostanie położony znacznie głębiej" - powiedział wicepremier.

Pawlak pytany o ewentualne zmiany w zarządach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii Węglowej, odpowiedział, że nie ma żadnych planów zmian w zarządzie JSW. "W tej chwili JSW jest w procesie prywatyzacji i nie przewidujemy tam ruchów kadrowych. Natomiast w Kompanii Węglowej wkrótce rozpocznie się proces wyłaniania nowego zarządu, po zakończeniu kadencji obecnego. Także te (...) zmiany są w toku normalnego procedowania" - dodał.