Skarb Państwa jest właścicielem 41,46 proc. akcji Tauronu.

Według informacji PAP Skarb Państwa zobowiąże się do niesprzedawania pozostałych, blisko 30 proc., akcji Tauronu przez najbliższy rok.

Na poniedziałkowym zamknięciu papiery spółki wyceniono na 6,39 zł.