Ceny w lutym wzrosły o 3,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Tak samo było w styczniu – podał wczoraj GUS. Ekonomiści są przekonani, że wzrost cen nie będzie hamował, ale jeszcze przyspieszy. Przewidują, że w kwietniu i maju ceny wzrosną o 4 proc rok do roku. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej, chcąc przeciwdziałać utrwaleniu trendu inflacyjnego, w kwietniu po raz kolejny w tym roku może podnieść stopy procentowe.

Drożeją paliwo i żywność

W lutym najbardziej wzrosły ceny paliw – 12,4 proc. i nośników energii – 6,8 proc., a także żywności – 5,3 proc. Spadły natomiast o 4,2 proc. ceny odzieży i obuwia. Wzrost inflacji był niższy od oczekiwań ekonomistów, którzy prognozowali, że r./r. wyniesie ona o 3,9 proc. – Zakładaliśmy, że wzrost cen ropy na rynkach światowych bardziej przełoży się na stawki produktów w Polsce. Sądziliśmy również, że w lutym zobaczymy jeszcze podwyżki cen towarów wynikające ze wzrostu VAT, a tak się nie stało – tłumaczy Cezary Chrapek, analityk rynku wtórnego Citi Handlowego.

Podkreśla jednak, że wzrost cen ropy na świecie przełoży się na inflację w marcu i kolejnych miesiącach. Eksperci są też zdania, że możemy się spodziewać wzrostu cen żywności. Powodem są m.in. rosnące ceny cukru i zbóż. – Z tego powodu oczekujemy, że inflacja w kwietniu i maju wyniesie 4 proc. Wpływ na to będzie miała również niska ubiegłoroczna baza – uważa Marcin Mrowiec, główny ekonomista Pekao SA.

RPP może podnieść stopy

Choć inflacja jest niższa od prognoz, zdecydowanie przekracza cel inflacyjny, który Rada Polityki Pieniężnej określa na 2,5 proc. Przewyższa też maksymalne dopuszczalne odchylenie od tego celu, wynoszące 3,5 proc. To może skłonić RPP do podwyżki stóp procentowych już na kwietniowym posiedzeniu.

Tym bardziej że wzrosły oczekiwania podniesienia stóp w strefie euro. Jean Claude Trichet, prezes EBC, stwierdził po marcowym posiedzeniu, że bank może w krótkim czasie – nawet na następnym posiedzeniu – jeśli inflacja będzie rosła, zareagować podwyżką stóp. A w lutym liczona r./r. inflacja w strefie euro wyniosła 2,4 proc. wobec 2,3 proc. w styczniu. – Gdyby stopy w Eurolandzie wzrosły, a w Polsce pozostały bez zmian, złoty się osłabi. A to dodatkowy bodziec inflacyjny. Naszym zdaniem, aby wyhamować inflację i deprecjację złotego, RPP podniesie stopy procentowe o 0,25 pkt proc. już w kwietniu. O tyle samo co EBC – uważa Cezary Chrapek.

Podwyżka stóp powinna wzmocnić złotego i przyczynić się do spadku rentowności polskich obligacji.