Eksperci są zgodni, że pczątek bieżącego roku był - podobnie jak cały rok ubiegły - kolejnym okresem poprawy na rynku pracy. W efekcie, nawet mimo rosnącej bazy statystycznej i niesprzyjającego dla prac sezonowych okresu zimowego, zwiększyły się zarówno pensje, jak i liczba zatrudnionych w polskiej gospodarce.

Czternastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewiduje, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym średnio o 5,1% r/r. Rozbieżności w prognozach nie były znaczne, a oczekiwania wahają się od 4,8% do 5,5% przy średniej na poziomie 5,05%.

Ta sama grupa analityków, ankietowanych przez ISB, uważa, że w lutym nastąpiła także kontynuacja trendu wzrostowego w przypadku zatrudnienia - tym razem o 4,0% po styczniowym wzroście o 3,8%. Ich prognozy mieszczą się w dość wąskim przedziale 3,8-4,1% przy średniej na poziomie 4,02%. GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach za luty w środę, 16 marca, o godz. 14:00.