Agencja prognozuje, że wzrost PKB w 2011 r. wyniesie 3,9 proc., a w 2012 r. będzie to 4,3 proc.

Agencja zaznacza, że jeżeli nie uda się przeprowadzić trwałej konsolidacji finansów publicznych, może to negatywnie wpłynąć na ratingi. Zdaniem Fitch Polska nie sprowadzi deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2012 r.

"Na rok 2011 Fitch przewiduje spadek deficytu do poziomu 5,8 proc. PKB, dzięki podjętym krokom fiskalnym (1 proc. PKB), cyklicznemu wzrostowi i redukcji w transferach do prywatnych funduszy emerytalnych (0,7 proc. PKB w 2011 i 1 proc. w pełnym roku). Na rok 2012 Fitch prognozuje dalszy spadek deficytu do poziomu 4 proc. PKB" - napisano w komunikacie.

"Co istotne, rząd zapowiedział, że oszczędności z tytułu redukcji transferów do OFE zostaną przeznaczone na obniżenie deficytu. To by sugerowało zmianę średnioterminowych poziomów deficytu do 3,5 proc. w roku 2012 oraz 1,9 proc. w 2013 r. Jednak te cele nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone" - dodano.