Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 71,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 51,5 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 13 marca 2011 r. złożono 163,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 376,1 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 52 751 umów o dofinansowanie na kwotę 233,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 161,2 mld zł, co stanowi 61,7 proc . alokacji na lata 2007-2013.