Bank Zachodni WBK oraz operator komórkowej sieci Plus, firma Polkomtel, zawarły porozumienie, w ramach którego będą współpracować przy wdrożeniu wspólnego projektu bankowości mobilnej, poinformowały spółki w komunikacie w poniedziałek.

"Polkomtel, operator sieci Plus, oraz Bank Zachodni WBK rozpoczynają współpracę w oparciu o strategiczne porozumienie dotyczące wspólnego rozwijania i dystrybuowania produktów finansowych wspieranych przez technologię mobilną. Celem porozumienia jest wprowadzanie na rynek unikalnych produktów i usług, łączących sferę finansową z możliwościami jakie daje nowoczesna telekomunikacja" - czytamy w komunikacie.

W ramach współpracy, klientom sieci Plus zaoferowane zostanie specjalnie dedykowane konto osobiste wzbogacone o mobilne rozwiązania finansowe, dostępne za pomocą telefonii komórkowej takie, jak eBanking – usługi bankowości elektronicznej, mBanking – bankowość mobilna oraz smsBanking – dokonywanie transakcji za pomocą sms.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku Polkomtel miał 1150,2 mln zł zysku netto wobec 981,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7672,4 mln zł wobec 7773,1 mln zł. Bank Zachodni WBK miał 974,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 885,26 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 916,86 mln zł zysku netto wobec 985,29 mln zł zysku rok wcześniej.