We wrześniu 2010 roku Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu przyznał Danish Polish Telecommunications Group (DPTG) około 1,57 mld zł odszkodowania od Telekomunikacji Polskiej. Telekom nie zapłacił, uzasadniając odmowę wypłaty odszkodowania tym, że wysokość zasądzonej kwoty wielokrotnie przewyższa rzeczywistą wartość przedmiotu sporu z DPTG i tym samym, podobnie jak wiele elementów uzasadnienia wyroku, narusza podstawowe zasady porządku prawnego w Polsce.

Pod koniec grudnia strona duńska wszczęła postępowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie o uznanie wyroku arbitrażu. W środę odbywała się pierwsza rozprawa w tej sprawie.

Także w grudniu 2010 TP złożyła pozew w sądzie w Wiedniu przeciw DPTG, o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego.

DPTG prowadzi szereg działań, aby otrzymać od TP 1,57 mld zł odszkodowania. Poza sprawą w Warszawie firma rozpoczęła postępowania sądach w Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

TP i DPTG spierają się od 2001 roku o interpretację umowy z 1991 roku, na mocy której DPTG wykonało i zainstalowało dla poprzednika TP - Przedsiębiorstwa Poczta Polska Telegraf i Telefon - połączenie światłowodowe. Według kontraktu, część zapłaty miała formę blisko 15 proc. dochodu ze światłowodu przez 15 lat od instalacji. Strony nie zgadzają się co do kalkulacji tego przychodu.

W połowie 2008 roku Sąd Arbitrażowy postanowił rozdzielić roszczenie na dwa okresy i wydać w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie co do określenia praw DPTG dla okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku. We wrześniu 2010 roku Trybunał przyznał DPTG 1,57 mld zł odszkodowania od TP za pierwszy okres.

TP poinformowała pod koniec października o zwiększeniu rezerw na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł.

W styczniu DPTG złożyło do Trybunału Arbitrażowego pozew przeciwko Telekomunikacji Polskiej w sprawie drugiej fazy sporu w wysokości 1,24 mld zł.