Chodzi o strategiczny dokument zwany mapą drogową, który Komisja Europejska ma przyjąć w najbliższy wtorek. Ogłosi on ścieżkę dojścia do niskoemisyjnej gospodarki UE w 2050 roku. UE ma do tego czasu obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w porównaniu z 1990 r. - do czego się zobowiązała na szczycie w październiku 2009 r. Proponowane pułapy chwalą "zieloni", krytykuje przemysł.

Mapa określa tzw. kroki milowe na drodze ograniczenia emisji o 80 proc. w 2050 r. KE wskazuje, że unijna gospodarka może efektywnie pod względem kosztów zredukować emisje o 40 proc. już w 2030 roku i o 60 proc. w 2040 r.. "Taka ścieżka wymaga rocznej redukcji w stosunku do 1990 r. o ok. 1 punkt procentowy do 2020 r. i o ok. 1,5 pkt proc. w następnej dekadzie do 2030, a następnie o 2 pkt proc. rocznie aż do 2050" - napisano w dokumencie, który może jeszcze ulec zmianie. W ostatnich dwóch dekadach - zdaniem KE - powinny być już bardziej dostępne i rentowne niskoemisyjne technologie.

Obniżanie emisji wymaga inwestycji na badania i rozwój niskoemisyjnych technologii

Obniżanie emisji wymaga inwestycji na badania i rozwój niskoemisyjnych technologii głównie w energetyce i transporcie. Chodzi m.in. o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wyłapywanie i składowanie CO2 (technologie CCS), inteligentne sieci przesyłowe, samochody hybrydowe i elektryczne. KE oszacowała, że średnio w ciągu 40 lat wymaga to dodatkowych inwestycji do 270 mld euro rocznie, co oznacza wzrost ogólnych wydatków inwestycyjnych do poziomu sprzed kryzysu. KE wyliczyła, że oznacza to dodatkowe 1,5 pkt proc. unijnego PKB ponad obecne inwestycje rzędu 19 proc. PKB.

KE przestudiowała też możliwości redukcji emisji w poszczególnych sektorach i doszła do wniosku, że sektor wytwarzania energii elektrycznej "może prawie zupełnie (w 93-99 proc.) wyeliminować emisje dwutlenku węgla do 2050 r.". KE szacuje, że udział niskoemisyjnych źródeł wytwarzania w bilansie energetycznym, czyli odnawialnych źródeł energii (OZE), elektrowni jądrowych oraz elektrowni gazowych i węglowych wykorzystujących technologie CCS ma wzrosnąć z obecnych 45 do 60 proc. w 2020 r. oraz do 75-80 proc. w 2030 i blisko 100 proc. w 2050 r.