"Ustalam wysokość opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w zakresie stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel (...) na poziomie 0,0966 zł/min" - czytamy w projekcie decyzji dla operatora sieci Orange. Analogiczne stawki przewidziano dla pozostałych dwóch głównych operatorów.

Taka decyzja oznacza obniżenie stawek MTR o ok. 7 groszy.

Operatorzy mają teraz 30 dni na przedstawienie swoich stanowisk.

UKE prowadzi z operatorami rozmowy dot. ewentualnego porozumienia, zgodnie z którym obniżenie stawek MTR może zostać opóźnione w zamian za zobowiązania inwestycyjne.