"Minister finansów wysłał list, formalną odpowiedź na list komisarza Rehna, zawierającą uzgodnione z KE skutki działań na 2011 i 2012 rok. W liście minister Rostowski napisał, że dzięki tym uzgodnionym działaniom i obliczeniom dotyczącym ich skutków, Polska jest w stanie podtrzymać swoje zobowiązanie dotyczące ograniczenia poziomu deficytu sektora do 3 proc. PKB w 2012 roku" - powiedziało źródło.

"Mając na uwadze efekt działań jesteśmy przekonani, że wystarczą one do zlikwidowania nadmiernego deficytu w 2012 roku. Niemniej, jeśli zajdzie potrzeba, polski rząd jest gotów podjąć dodatkowe środki dla realizacji celu" - podkreślono.

Komisarz ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehn wysłał do Polski list, w którym domagał się szczegółów obniżenia przez Polskę deficytu sektora finansów.

"Uzgodnione z KE skutki już podjętych lub ogłoszonych działań wynoszą 4,44 pkt proc. PKB - to znaczy, że Polska jest liderem konsolidacji finansów publicznych UE" - powiedziało źródło.