Według danych za grudzień 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody w kwocie 162 mld 348 mln zł, co stanowi 97,3 proc. zaplanowanej kwoty tych jednostek.

W stosunku do analogicznego okresu 2009 r. wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5,0 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w omawianym okresie 176 mld 937 mln zł, co stanowi 91,9 proc. kwoty wydatków planowanych.

W stosunku do analogicznego okresu 2009 r., kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 6,0 proc.

W 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego planowały deficyt w wysokości 25 mld 711 mln zł, natomiast według wstępnych danych za grudzień 2010 r. budżety zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 14 mld 589 mln zł, (gmin -7 mld 396 mln zł, powiatów - 1 mld 272 mln zł, miast na prawach powiatu -4 mld 918 mln zł i województw - 1 mld 3 mln zł).