KUKE przewiduje, że w I kwartale 2011 eksport wzrośnie rdr o 17,3 proc. w euro i 15,9 proc. w złotych.

"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w styczniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w styczniu eksport z Polski wyniósł 10,22 mld euro. Był, więc o 4,6 proc. wyższy niż w grudniu 2010 oraz o 20,2 proc. większy niż w styczniu 2010" - napisano w komunikacie.

"Liczony w złotych eksport wyniósł 39,78 mld tj. o 1,9 proc. więcej niż w grudniu 2010 roku i o 14,9 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami" - dodano.

KUKE poinformowała, że w styczniu zainteresowanie klientów Korporacji prowadzeniem działalności eksportowej było zbliżone do notowanego w grudniu i silniejsze niż przed rokiem.

"Wartość dostępnych dla klientów limitów na transakcje eksportowe była w końcu stycznia taka sama jak w końcu grudnia. Jednocześnie okazała się o 16,6 proc. wyższa od obowiązującej przed rokiem. Podobnie było w przypadku kwot dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego. W styczniu okazały się one być na poziomie zbliżonym do notowanego w grudniu. Jednocześnie ich wartość była o 19,3 proc. wyższa niż przed rokiem" - napisano.

"W I kwartale 2011 eksport wzrośnie rdr o 17,3 proc. w euro"

KUKE przewiduje, że w I kwartale 2011 eksport wzrośnie rdr o 17,3 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 15,9 proc.

"Szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2011, pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu o dalsze 13,1 proc. w euro oraz 10,5 proc. w złotych" - dodano.