Ze wstępnych szacunków zaprezentowanych dzisiaj przez Polską Grupę Energetyczną jej zysk netto spadł do 3,01 mld zł w porównaniu z kwotą 3,37 mld zł przed rokiem – relacjonuje agencja Bloomberg.

Zyski firmy przed odliczeniem spłaty odsetek, opodatkowania oraz kosztów deprecjacji i amortyzacji (FBITA) zmniejszyły się do 6,82 mld zł z poziomu 7,98 mld zł. Wpływy ze sprzedaży spadły 5,3 proc. do 20,5 mld zł, podczas gdy przychody z tytułu rekompensat skurczyły się prawie pięciokrotnie - do 330 mln zł wobec 1,53 mld zł w 2009 roku. PGE ma opublikować ostateczny raport 21 marca.

Zgodnie z zaleceniami UE Polska w 2007 roku przyjęła ustawę o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych, KDT. Wytwórcy energii otrzymali prawo do pokrywania tzw. "kosztów osieroconych", czyli poniesionych nakładów inwestycyjnych, które nie zostaną pokryte przychodami po rozwiązaniu KDT. Jest to jednak możliwe tylko w tym przypadku, jeśli ceny na rynku nie pokrywają kosztów kredytów, dla których kontrakty były zabezpieczeniem. Ale ceny energii rosną, co oznacza większe wpływy ze sprzedaży prądu i mniejsze rekompensaty.