Poza prezesem rada będzie wybierać wiceprezesów do spraw: finansowych, operacyjnych, korporacyjnych i handlu.

Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi 1 marca.

"Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie do trzech tygodni od dnia otwarcia kopert ze zgłoszeniami" - napisano w ogłoszeniu prasowym.