Tempo narastania długu publicznego można obniżyć bez konieczności redukowania składki do OFE – uważa Fundacja FOR prof. Balcerowicza. Ich zdaniem wystarczającym wsparciem dla budżetu może być przyspieszenie prywatyzacji OFE.
Według wyliczeń instytucji w tym roku resort skarbu mógłby pozyskać ze sprzedaży majątku nawet 27 mld zł. Tymczasem według założeń Wieloletniego Planu Finansów Państwa tegoroczne planowane przychody z prywatyzacji wyniosą 15 mld zł, a w latach 2012 – 2013 15 mld zł. Realizacja rządowego planu oznaczała będzie drastyczne spowolnienie prywatyzacji w stosunku do 2010 r., kiedy to przychody ze sprzedaży udziałów w państwowych spółkach wyniosły 22 mld zł. Według Fundacji FOR zakładane przez rząd przyhamowanie tempa prywatyzacji w 2011 r. i w kolejnych latach nie ma merytorycznego uzasadnienia.
Dobra koniunktura na rynku kapitałowym pozwala obecnie uzyskać atrakcyjne wyceny za sprzedawane pakiety akcji, zwłaszcza w przypadku spółek powiązanych z sektorem surowcowym. Mowa tu o KGHM, spółkach węglowych, Lotosie czy PKN Orlen. Poza tym w połowie lutego rynkowa wartość akcji największych spółek giełdowych oraz Energii będących w posiadaniu Ministerstwa Skarbu Państwa i BGK wynosiła już około 100 mld zł. I to nie wliczając w to kolejowych spółek transportowych, nieruchomości oraz kopalni.
Kwota ta, według Fundacji FOR, pokryłaby równowartość całkowitych transferów do II filaru w dotychczasowej wysokości przez najbliższe 4 – 5 lat.