Prezes ocenił, że w 2010 r. grupa była nie tylko "wyraźnym liderem" tego rynku pod względem liczby klientów, ale wyprzedziła również rywali pod względem wartości przychodów. "Wyprzedziliśmy rywali zdecydowanie pod względem ilościowym, a także oceniamy, że nieznacznie pod względem wartościowym" - powiedział Witucki na telekonferencji.

Polityka Orange - tablety i smartfony w atrakcyjnych abonamentach

Dodał, że grupa, do której należy Centertel - operator sieci Orange - jest zdeterminowana utrzymać tą pozycję, m.in. poprzez oferowanie tabletów i smartfonów w atrakcyjnych ofertach abonamentowych.

W 2010 r. przychody TPSA w segmencie telefonii komórkowej wyniosły 7 711 mln zł, co oznacza spadek o 0,4%. Łączna liczba klientów (łącznie pre i post - paid) wzrosła natomiast o 4,5% do 14 332 tys.

Spółka zakłada, że wartość rynku telekomunikacyjnego w 2011 r. spadnie - ale o mniej niż 2,6% zanotowane w zeszłym roku.

Witucki zaznaczył, że sytuacja na rynku poprawiała się w trakcie roku. "Zaczęliśmy od 7-proc. spadku w I kwartale, żeby w IV kwartale zanotować już 1-proc. wzrost" - powiedział prezes TPSA. W 2010 roku spółka miała 107 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1281 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 15 715 mln zł wobec 16 560 mln zł.