"Sądzimy, że wzrost PKB w 2011 r. nieco przekroczy poziom 4,0%" - powiedział Belka podczas konferencji "Perspektywy rozwoju bankowości w Polsce".

Według październikowej projekcji inflacyjnej NBP wzrost PKB w 2011 r. ma wynieść 4,3%. Natomiast na początku stycznia minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że wzrost gospodarczy Polski w tym roku jeszcze przyspieszy. Resort gospodarki przewiduje z kolei, że tempo wzrostu gospodarczego w I poł. 2011 roku wyniesie ok. 5%, a w całym roku - ponad 4,0%.