Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł do 746,8 mln zł z 333,7 mln zł rok wcześniej i był również zgodny z konsensusem, który zakładał - 743,4 mln zł EBIT-u.

Przychody grupy wzrosły do 22,93 mld zł z 17,8 mld zł w analogicznym okresie 2009 r. i były nieco wyższe od oczekiwań rynkowych na poziomie 22,2 mld zł.

Dodatni wpływ rosnących cen ropy na wycenę zapasów w skali grupy w IV kwartale wyniósł 499 mln zł i był o 336 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Łączny wpływ zmian czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał Ural/Brent, marże modelowe i kursy walutowe oraz wolumenów sprzedaży na zysk operacyjny Grupy Orlen był dodatni i wyniósł 344 mln zł (r/r).

"Ujemny wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości (-) 236 mln zł (r/r) to przede wszystkim efekt ujęcia w IV kwartale 2010 roku jednorazowych, niepieniężnych efektów aktualizacji wartości składników rzeczowego majątku trwałego w wysokości (-) 256 mln zł dotyczących głównie Orlen Lietuva, Anwil i Rafinerii Trzebinia" - podała spółka.

Po czterech kwartałach zysk netto grupy wzrósł do 2,37 mld zł z 1,31 mld zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł do 3,12 mld zł z 1,1 mld zł, a przychody zwiększyły się do 83,5 mld zł z 67,9 mld zł.

Spółka podała w czwartek w komunikacie prasowym, że w 2010 roku PKN Orlen uzyskał największe w historii łączne wolumeny sprzedaży. Firma zwiększyła przerób ropy do 28 mln ton, a łączne wolumeny sprzedaży wyniosły 34 mln ton.

Zadłużenie netto grupy na koniec grudnia wyniosło 7,85 mld zł

Zadłużenie netto grupy na koniec grudnia wyniosło 7,85 mld zł i było o 2,42 mld zł niższe w porównaniu ze stanem z końca 2009 r.

"Zmniejszenie zadłużenia netto jest efektem spłaty kredytów oraz zmiany salda środków pieniężnych i wyceny zadłużenia w łącznej wysokości (-) 2.609 mln zł przy wzroście o 193 mln zł z tytułu różnic kursowych z przeszacowania" - podano w raporcie.

Wynik operacyjny PKN Orlen w IV kw. 2010 r. wzrósł rok do roku o 338 mln zł, do 770 mln zł.