Spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) przystąpi do drugiego etapu programu poszukiwawczego na terenie Bloku M w Brunei, poinformowała firma w środę.

"Etap drugi programu poszukiwawczego przewidziano na jeden rok, począwszy od dnia 28 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z Umową PSA dla Bloku M obejmuje on następujące minimalne zobowiązania wykonawcze: 1. uzyskanie i przetworzenie danych z dwuwymiarowych badań sejsmicznych obejmujących co najmniej 80 km obszaru lądowego i 500 km obszaru morskiego; 2. wykonanie co najmniej trzech odwiertów poszukiwawczych (obszar lądowy), każdy o głębokości minimum 1.150 m.

Umowa PSA dla Bloku M dopuszcza zamianę dwóch płytkich odwiertów na jeden, o głębokości co najmniej 2.300 m" - czytamy w komunikacie.

Zobowiązanie wykonawcze drugiego etapu dotyczące badań sejsmicznych zamieniono na program badań 3D dla obszaru 136 km2, który został ukończony w grudniu 2010 r.

Pozostałym do wykonania zobowiązaniem z etapu pierwszego jest jeden odwiert o głębokości 1.150 m, podano także. "Zgodnie z warunkami Umowy PSA dla Bloku M, partnerom w projekcie joint venture przyznano prawo do poszukiwania i - w przypadku odkrycia węglowodorów, po uzyskaniu zgody PetroleumBRUNEI (Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhad) - do wydobycia ropy i gazu ziemnego z Bloku M.

Do chwili obecnej JV dla Bloku M: 1. pozyskało dane sejsmiczne 3D z obszaru 254 km2, 2. wykonało oraz uzbroiło odwierty Mawar-1 i Markisa-1" - czytamy dalej.

Partnerami w przedsięwzięciu joint venture dotyczącym Bloku M w Brunei są spółki KOV Borneo Limited (36%), Tap Energy (Borneo) Pty Ltd (39%), China Sino Oil Co. Ltd. (21%) and Jana Corporation Sdn Bhd (4%). KOV Borneo Limited to spółka w pełni zależna od Kulczyk Oil. Na terytorium Brunei, KOV jest właścicielem 40% udziału w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36% udziału w Bloku M, bezpośrednio sąsiadującym z Blokiem L, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka KOV miała 15,31 mln USD skonsolidowanej straty netto, przy przychodach 3,83 mln USD wobec 5,70 mln USD straty netto rok wcześniej.