W ramach prac nad odwiertem Lempuyang-1 wydzielono w tym odwiercie dwie strefy stanowiące główny obszar zainteresowania i przeprowadzenia testów.

Na początku lutego KOV podał, że w jednej z wydzielonych stref odwiertu nie znalazł ropy, natomiast planował jeszcze testowanie wyższej strefy. "Celem kolejnego testu było zbadanie górnej części strefy wyższej (tzw. niebieskiej), która w ramach trójwymiarowego badania sejsmicznego została zidentyfikowana jako jeden z głównych obiektów prac.

Prace zostały wstrzymane po wykryciu usterki mechanicznej urządzeń pracujących pod ziemią, które straciły szczelność zapewniającą odpowiednie ciśnienie. Prowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie gazu, ale mechaniczna usterka uniemożliwiła określenie natężenia przepływu i wielkości rezerwuaru" - głosi komunikat.

Interwał między 2.849 m a 2.867 m MDRT (głębokość mierzona wg pomiarowej głębokości względnej) w niebieskiej strefie został sperforowany. "Zanim doszło do usterki mechanicznej, której rezultatem było wstrzymanie prac, gaz wydostawał się przez przewód wydobywczy i spalał się na powierzchni" - czytamy dalej. Spółka podkreśla, że jak do tej pory testy odwiertu Lempuyang-1 zidentyfikowały obecność gazu w obu interwałach (w wyżej położonej strefie - niebieskiej i niższej – różowej).

"Testy zostaną wznowione po dostarczeniu całości niezbędnego zamiennego sprzętu testującego. Operator szacuje, że sprowadzenie go zajmie do 4 tygodni. Partnerzy joint venture dla Bloku L w Brunei uaktualnią program i harmonogram testów odwiertu Lukut-1 po uprzednim określeniu najlepszego sposobu na efektywne przeprowadzenie testów i zarządzanie kosztami" - napisała także spółka.

Na terytorium Brunei KOV jest właścicielem 40% udziału w Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 2,22 tys. km2, obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36% udziału w Bloku M, bezpośrednio sąsiadującym z Blokiem L, co daje spółce prawo do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej z terenu o powierzchni 3,0 tys. km2, usytuowanego na południu Brunei. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka KOV miała 15,31 mln USD skonsolidowanej straty netto, przy przychodach 3,83 mln USD wobec 5,70 mln USD straty netto rok wcześniej.