"Nie jest to jeszcze potwierdzone oficjalnie, ale będzie to 13 marca. Tego dnia odbędzie się nieformalny szczyt 17 szefów państw i rządów Eurogrupy" - oznajmiło wspomniane źródło.

O zorganizowaniu takiego szczytu zdecydowano w piątek podczas spotkania przywódców państw UE. Wówczas nie ustalono jeszcze daty.

Spotkanie na najwyższym szczeblu szefów państw i rządów strefy euro, niezależnie od regularnych spotkań w ramach UE, jest czymś wyjątkowym.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się jesienią 2008 r. we Francji, w apogeum kryzysu finansowego.