PKN Orlen zawarł umowę typu spot ze szwajcarską firmą Vitol na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva o szacunkowej wartości ok. 68 mln USD (ok. 194 mln zł), poinformowała spółka w poniedziałek, podając że łączna szacunkowa wartość umów zawartych przez te firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 643 mln USD, czyli ok. 1.898 mln zł.

PKN Orlen posiada 100% udziałów w AB Orlen Lietuva. Po trzech kwartałach br. Orlen miał 1.830,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1.006,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60.616,21 mln zł wobec 50.121,05 mln zł.