„W najbliższych dniach w prasie pojawią się ogłoszenia rekrutacyjne, precyzujące zakres kluczowych odpowiedzialności prezesa i członków zarządu PZU SA"- podano w poniedziałkowym komunikacie.

Członkowie zarządu będą odpowiedzialni za obszary zadaniowe: klienta detalicznego, klienta korporacyjnego, inwestycji, finansów, operacji i likwidacji szkód oraz informatyki.

Do świadczenia usług doradztwa personalnego w procesie doboru kandydatów rada nadzorcza wybrała firmę Spencer Stuart Poland Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za zorganizowanie konkursu, przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, a następnie wyłonienie i przedstawienie radzie nadzorczej PZU kandydatur na członków zarządu PZU oraz kandydatur na prezesa zarządu PZU.

W grudniu 2007 r. minister skarbu Aleksander Grad przedstawił nowy, trzyosobowy skład zarządu PZU z prezesem Andrzejem Klesykiem na czele. Do zarządu PZU oprócz Klesyka weszli wówczas Rafał Stankiewicz i Witold Jaworski.

Poprzedni zarząd z prezes Agatą Rowińską i członkiem zarządu Beatą Kozłowską-Chyła złożył rezygnację. Narastająco w I-III kw. 2010 roku PZU miało 1874,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3200,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wynoszącej odpowiednio 10946,51 mln zł wobec 11061,69 mln zł. Aktywa grupy wyniosły 49,17 mld zł na koniec września wobec 61,25 mln zł.