W tej sprawie szef resortu skarbu zwrócił się do rad nadzorczych m.in. takich spółek, jak: PKN Orlen, PGE, PKO BP, PZU, Tauron, Bumar czy Totalizator Sportowy. Pod koniec czerwca w tych firmach kończą się kadencje obecnych zarządów.

"W mojej ocenie procedura konkursowa powinna rozpocząć się z odpowiednim wyprzedzeniem (koniec stycznia/początek lutego) i zakończyć w terminie około sześciu tygodni przed planowanym terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia. Przyjęcie takiego harmonogramu jest ważne z uwagi na fakt, iż informacja o zmianie w składzie zarządu traktowana jest przez rynki jako istotna, a niezapowiedziane zmiany mogą negatywnie wpłynąć na rating w przypadku spółek publicznych" - podkreślił szef resortu skarbu w liście skierowanym do rad nadzorczych.

Grad chce, by nowi menedżerowie byli równie profesjonalni jak osoby zarządzające spółkami bez udziału Skarbu Państwa. Jego zdaniem rady nadzorcze powinny przygotować podobną strukturę zarządu, jak w firmach prywatnych o ugruntowanej pozycji na świecie. "Pozyskanie kompetentnych fachowców do zarządu spółki jest jednym z podstawowych zadań rady nadzorczej i ma niebagatelny wpływ na podnoszenie wartości zarządzanej spółki i jej dalsze losy" - zaznaczył szef resortu skarbu w piśmie do RN.

Rady nadzorcze kluczowych spółek SP analizują obecnie strukturę swoich zarządów

Rady nadzorcze kluczowych spółek SP analizują obecnie strukturę swoich zarządów. Są przypadki - zdaniem MSP - gdzie skład zarządu jest za mały. Resort chce, by w postępowanie wyłaniające członków zarządu mogli się włączyć też profesjonalni doradcy personalni, czyli tzw. firmy headhunterskie.

Przygotowany przez MSP projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa ma również na celu wprowadzenie skutecznych procedur konkursowych do rad nadzorczych i zarządów, tworzenie kadry menedżerskiej - odpolitycznionej i dobrze postrzeganej przez rynek.

Projekt zakłada ujednolicenie uprawnień korporacyjnych SP w spółkach. Chodzi o przekazanie wszystkich spółek SP w zarządzanie ministra skarbu. Przyszła ustawa ma wprowadzić instytucję spółek kluczowych z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa, w których byłyby wprowadzone motywacyjne systemy wynagrodzeń.