W styczniu 2011 r. poziom krajowego długu rynkowego wzrósł do 507,8 mld zł z 499,3 mld zł według stan na koniec grudnia 2010 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

MF podało również, że w styczniu spadło zadłużenie w bonach o 0,3 mld zł. Udział bonów w SPW na rynku krajowym na koniec stycznia wyniósł 5,4 proc. (najniższy historycznie poziom).

W styczniu 2011 r. średnia zapadalność długu kształtowała się na poziomie 5,31 lat.

Z komunikatu MF wynika, że do wykupu w 2011 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 103,2 mld zł, w tym: - bony skarbowe: 27,7 mld zł,- obligacje na rynku krajowym: 69,4 mld zł oraz obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 6,1 mld zł.